Sömn

Sömn

  Sömn är livsviktigt och en absolut nödvändighet för att kroppen och hjärnan ska fungera. För lite sömn leder till att minnet försämras, immunförsvaret försvagas och du blir trött. En vuxen människa behöver i genomsnitt 6-9 timmars sömn på natt. Den som endast...