Latteföräldrar

Latteföräldrar

Latteföräldrar, framför allt begreppet “lattepappa”, beskrivs av många som en livsstil. Det är dock även en reflektion av socioekonomiska reformer och således en del av dagens samhälle. Begreppet myntades redan under början av 2000-talet och syftar till...