Digital nomad

Digital nomad

Digitaliseringen av samhället har gett upphov till en helt ny livsstil som kallas för digital nomad. Denna, numera relativ populära, livsstil innebär att vara platsoberoende. Med andra ord tar en digital nomad med sig jobbet och kan arbeta från olika delar i världen....