Tobak, alkohol & narkotika

Tobak, alkohol & narkotika

Tobak och alkohol omnämns ofta i samband med livsstil och folkhälsa. Narkotika är dock omdebatterat om det räknas som en faktor som påverkar livsstil. Framför allt när man talar om levnadsvanor benämns effekterna av tobak, alkohol och narkotika. Bra kost, motion och...