Tobak och alkohol omnämns ofta i samband med livsstil och folkhälsa. Narkotika är dock omdebatterat om det räknas som en faktor som påverkar livsstil. Framför allt när man talar om levnadsvanor benämns effekterna av tobak, alkohol och narkotika. Bra kost, motion och återhämtning anses vara grundläggande för en hälsosam livsstil. På motsvarande sätt anses tobak, alkohol och narkotika ha negativa effekter och bidrar således till ohälsosamma levnadsvanor. De påverkar kroppen och hur du mår på både kort och lång sikt. Här kan du läsa mer om hur de påverkar din hälsa.

Tobak

Tobak har länge varit och är fortfarande en av de största hälsoriskerna och den vanligaste orsaken till att folk dör för tidigt. Varannan rökare beräknas dö i förtid. Från rökning och snusning får du i dig nikotin som är mycket beroendeframkallande. Det finns inga positiva hälsoeffekter av nikotin, endast negativa. Tobak anses inte som en livsstil, dock är det en faktor som påverkar levnadsvanorna negativt. Det finns dock de som argumenterar att det även finns en viss kultur kring rökning som skapar ett socialt beroende med en känsla att man måste röka i vissa sociala sammanhang.

Alkohol

Alkohol är ett kontroversiellt ämne eftersom den kan ha positiva och negativa effekter på välmåendet. Att bruka alkohol i måttlig mängd anses inte vara skadligt. I många sociala sammanhang är det förutsatt att deltagarna dricker alkohol. Det finns många som är mycket intresserade av vin, öl och andra alkoholhaltiga drycker. Att vara kunnig inom dessa områden har en viss status i dagens samhälle. Alkohol är definitivt en livsfaktor som kan ha en positiv påverkan på välmåendet i form av ett intresse och en hobby. Studier visar även att små mängder alkohol kan ha positiva hälsoeffekter i form av minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, åldersdiabetes och Alzheimers. Om konsumtionen övergår från måttlig till för mycket tar dock de negativa effekterna över. Alkohol påverkar hälsan mycket negativt i form av främst leverskador, högt blodtryck, cancer, hjärnskador samt psykisk sjukdom. Nästan alla organ påverkas negativt av för mycket alkohol. Negativa effekter kan även uppstå vid måttlig konsumtion. Enligt Statens folkhälsoinstitut har alkohol inga positiva hälsoeffekter på personer under 40 år.

Narkotika

Till skillnad mot alkohol finns det inga positiva effekter med att bruka narkotika ens i begränsad mängd. Narkotika klassas inte som en livsstil utan som ett missbruk där personen inte kan kontrollera sin konsumtion. Ett riskbruk, oavsett om det handlar om tobak, alkohol eller droger, är ett hot mot hälsan. Måttlig konsumtion av alkohol och tobak är lättare för den enskilda individen att hantera än narkotika.