Många studier visar att kultur har många positiva effekter på vårt välmående. Kultur är ett brett begrepp och anammas på olika sätt av olika subkulturer. Många gör det till en del av deras identitet. Två mycket olika livsstilar och subkulturer är hipstern och kulturtanten som båda betraktar sig som kreativa och kulturella. Här kan du läsa mer om dessa livsstilar.

Hipster

Det finns ingen tydlig definition av hipster, mer än att de ofta uppfattar sig själva som lite ”hippare” än andra människor. De anser sig ofta ha en bättre uppfattning om vad som är trendigt. Denna livsstil har blivit mycket populär på senare tid och det ironiska är att en hipster sällan skulle erkänna sin identitet. Begreppet används ibland som ett skällsord, trots att stilen är populärare än någonsin. Hipsterstilen varierar mellan olika städer och länder, men de profilerar sig ofta som kulturellt intellektuella. Annat som ofta associeras med hipsters är veganism, göra-det-själv-trender, miljömedvetenhet samt en viss klädstil.

Kulturtant

En kulturtant är en annan livsstil och subkultur som syftar till de många kvinnor i åldrarna 50 och 64 år som deltar i det kulturella livet på olika sätt. Utställningar, litteratur museum prioriteras över gymmet. Kulturtanten karaktäriseras även av en särskild klädstil.