När man talar om livsstil innefattar de även levnadsvanor innefattar de faktorer som påverkar hälsan, exempelvis motion, kost, sömn, tobak och alkohol. När man talar om livsstilsfaktorer som intressen, fritid, etiska värderingar och socialt umgänge så handlar det dock inte om levnadsvanor. När man talar om att ändra sin livsstil syftar man oftast på att ändra sina levnadsvanor. Genom att ändra sina levnadsvanor kan man leva ett hälsosammare liv och må bättre. Det är dock inte alltid lätt att göra denna omställning på egen hand, framför allt inte om det handlar om att ta sig ur ett beroende eller missbruk. Här kan du läsa mer om stöd för att ändra livsstil och levnadsvanor.

Samhällets stöd

Samhället erbjuder via Socialstyrelsen stöd och samtal till personer som vill ändra sina levnadsvanor. Detta sker främst via sjukvården. Stödet sker i form av tre olika typer av rådgivning där läkare, sjuksköterskor eller psykologer håller i stödsamtalen. Det finns även särskilda livsstilsmottagningar som ger råd. Den huvudsakliga funktionen är att ge stöd, råd och kunskap. Sjukvården syftar till att ge den enskilda individen verktyg för att själv kunna ta kontrollen över sina vanor och sin hälsa. Allt stöd utgår från den individuella motivationen och viljan. De tre olika typerna av rådgivning utgörs av enkla råd, rådgivande samtal samt kvalificerat rådgivande samtal.

Enkla råd

Det första steget i rådgivningen är de så kallade enkla råden. Detta innebär att du kan få kort och standardiserad rådgivning gällande levnadsvanor. Dessa enkla råd sker oftast på några minuter och ges i samband med att du besöker sjukvården av någon annan anledning.

Rådgivande samtal

Rådgivande samtal är en mer personlig rådgivning där du har en dialog med någon från sjukvården. Dessa samtal kompletteras oftast med uppföljande kontakt.

Kvalificerat rådgivande samtal

Kvalificerat rådgivande samtal är den mest utförliga rådgivningsformen där samtalen är längre och sker oftare. Det är vanligt att en särskild samtalsmetod används, exempelvis kognitiv beteendeterapi.

Kompletterande hjälp

Det finns även kompletterande hjälp och stödmaterial i form av broschyrer, filmer, stödlinjer över telefon och webbaserad rådgivning.