Stress är en del av livet, men för mycket stress under lång tid kan ha skadliga effekter. Stressreaktionen är en överlevnadsreaktion, men i dagens samhälle handlar det sällan om att kämpa fysiskt för att överleva. Istället sätts reaktionen igång på grund av att du har mycket att göra eller att du känner ilska eller ångest. Utmattning och stress kallas ofta för vår tids stora epidemi där friska personer blir sjuka på grund av press och krav från sig själva, arbetet eller omgivningen. Här kan du läsa mer om stress, symptomen och hur du kan förebygga det.

Vår tids folksjukdom

Stress och utmattning är vår tids stora folksjukdom. Det finns mängder av anledningar till varför människor blir stressade, men mycket kan härledas till den så kallade moderna livsstilen. Karriär, självförverkligande, familj och mycket annat ska balanseras. Kraven och pressen är för höga och tiden räcker inte till. Resultatet blir att kroppen bryts ned och blir utmattad. Detta sker under långvarig stress. Att vara stressad vid enstaka tillfällen är inte farligt, utan kan snarare ha en positiv effekt i form av extra energi.

Symptom

Det finns många olika symptom och varningssignaler när det handlar om stress. Problemet är att många ignorerar dessa och därför blir problemen värre. Stressade människor är ofta för stressade för att ta sig tid och lyssna på kroppens signaler. Människor är olika och reagerar olika på stress. En stressad person känner oftast igen sig på flera av följande symptom:

 • Sömnsvårigheter och trötthet
 • Nedstämdhet och negativa tankar
 • Koncentrationssvårigheter
 • Ångest
 • Irritation
 • Huvudvärk, ont i magen, hjärtklappning och annan kroppslig smärta
 • Undviker social kontakt
 • Minskad sexlust
 • Sämre immunförsvar och blir ofta sjuk
 • Sämre mat- och dryckesvanor med mer socker, fett, koffein och alkohol
 • Känner ingen mening med livet

Det är viktigt att poängtera att alla människor kan drabbas av stress. Det är inte bara högpresterande personer med höga krav på sig själva och från arbetsgivare som kan drabbas. En osäker framtid, exempelvis om en nära anhörig blir sjuk, kan vara mycket stressigt. Arbetslös eller känslan av att vantrivas på jobbet kan ge en känsla av att inte ha meningsfulla uppgifter och utmaningar kan vara mycket stressigt. Oftast är det situationer som personer har liten kontroll över som är de mest stressande. Beroende på vad det är som orsakar stressen behövs olika typer av hjälp.

Långvarig stress kan leda till förhöjt blodtryck, kroppslig smärta, utmattning, minnessvårigheter, hjärtinfarkt och fibromyalgi.