Begreppet livsstil är brett och används ofta i sjukvårdssammanhang såväl som nöjessammanhang. Det finns tusentals livsstilsbloggar och livsstilsprogram som ofta handlar om allt mellan himmel och jord. Din livsstil är dina levnadsvanor och val i livet. Alla gör prioriteringar baserat på sina värderingar. Det kan exempelvis handla om kosten, aktiviteter på fritiden och fysisk aktivitet. Det finns många olika faktorer som påverkar livsstilen. Här kan du läsa mer om vad en livsstil är.

Vad är egentligen livsstil?

Din livsstil speglar hur du har valt att leva ditt liv. Dina värderingar, prioriteringar, preferenser och val styr hur du lever ditt liv. Du väljer själv hur du vill leva, men livsstilen delas av en grupp. Med andra ord kan ens livsstil beskrivas som den sociala identiteten eller en grupptillhörighet. Tänk på att du kan anamma flera livsstilar på samma gång, så länge de inte är varandras motsatser. Du kan exempelvis ha en aktiv livsstil med ett stort socialt umgänge. Detta går inte att kombinera med en livsstil där du lever mer stilla och i ensamhet. Däremot kan den kombineras med ett hälsosamt leverne.

Livet inkluderar många delar och därför är livsstil ett mycket brett begrepp. Ofta tänker man på levnadsvanor när man talar om livsstil. Inom sjukvården talar man ofta om livsstil i samband med hälsa. I detta fall inkluderar det bland annat kost, fysisk aktivitet, stress, avkoppling, sömn, alkohol och tobak. Många ser dock begreppet som betydligt bredare än enbart hälsa och inkluderar även etiska värderingar, sättet att jobba, socialt umgänge, fritid och intressen. Med andra ord handlar livsstil om allt som berör ens liv och vardag. Livsstil kan även syfta till klädstil, musikpreferenser och mycket mer.

Utveckling

När man tittar på livsstil från ett folkhälsoperspektiv, det vill säga när man tittar på levnadsvanor, är det det tydligt att det sker en negativ utveckling inom flera områden. Dels ökar psykiska ohälsan och allt fler människor är stressade. Dessutom bidrar den moderna livsstilen till att människor blir allt mer stillasittande, vilket leder till bland annat sömnsvårigheter och övervikt bland både vuxna och barn. Det digitala samhället gör dessutom att vi ständigt är uppkopplade, vilket ökar stressen hos barn och vuxna.

Att förbättra sin livsstil

Det går att förändra sin livsstil och leva mer hälsosamt. Oftast krävs det en plan och rätt motivation för att komma till rätta med problemen. Det börjar ofta med att individen inser att det är något som gör att hen inte mår bra. Det kan bland annat vara stress, sömnsvårigheter, trötthet, nedstämdhet eller annat. De flesta vet vad de måste ändra på, men det är däremot inte alltid lika lätt att ändra på det. Ibland kan det vara bra få professionell hjälp för att ändra levnadsmönster. Det kan exempelvis handla om att kontakta en personlig tränare eller vända dig till sjukvården.