När man talar om livsstil finns det extremt många olika livsstilar som speglar våra livsval och sociala identitet. Några exempel på olika livsstilar är hipster, digital nomad, yuppie, hippie, latteförälder, kulturtant, vegan och mycket mer. Att exempelvis undvika konsumtion är en sorts livsstil. Med andra ord är din livsstil ett resultat av dina val och värderingar. När man talar om den moderna livsstilen syftar man på de trender samt de livsstilsfaktorer som delas av många människor i samhället. Här kan du läsa mer om den moderna livsstilen samt de konsekvenserna av denna.

Negativa effekter

Den moderna livsstilen innebär ett mer stillasittande liv och mindre kontakt med naturen. Detta har negativa effekter på immunförsvaret visar studier från Karolinska institutet och Helsingfors universitet där flera experiment med möss genomfördes. Studien visar att människans kontakt med naturen är viktig för att minska risken för allergier och vissa inflammatoriska sjukdomar. Genom att inte vistas tillräckligt i naturen förlorar kroppen hälsofrämjande bakterier som behövs för att vi ska hålla oss friska.

Den moderna livsstilen syftar även till att psykisk ohälsa ökar och många blir mer stressande. Dels syns en ökning av stress bland föräldrar som kämpar med att få ihop livspusslet. Det blir allt vanligare att båda föräldrarna arbetar, vilket gör det svårare att sköta hushållsarbetet och omhändertagandet av barnen. Detta till följd av att allt fler kvinnor gör karriär och arbetar, vilket är mycket positivt, dock har det bidragit till mycket stress hos många. Den största ökningen av psykisk ohälsa sker dock hos unga. Brister i skolans funktion samt förändringar på arbetsmarknaden pekas ut som de främsta anledningarna till att unga mår allt sämre. Ungdomar känner sig stressade och oroade över framtiden till följd av en ökad konkurrens och ökade krav på arbetsmarknaden.