Digitaliseringen av samhället har gett upphov till en helt ny livsstil som kallas för digital nomad. Denna, numera relativ populära, livsstil innebär att vara platsoberoende. Med andra ord tar en digital nomad med sig jobbet och kan arbeta från olika delar i världen. Nu för tiden finns det bra uppkoppling i de större delarna av världen, vilket gör att det går att sköta många arbetsuppgifter från datorn eller mobilen. Detta ger stora friheter och valmöjligheter, vilket gör att många väljer att variera varifrån de arbetar, därav namnet digital nomad.

Att arbeta på distans, antingen som anställd, frilans eller entreprenör, är en växande trend som beräknas öka. På svenska kallas det även för gig-jobbare eller giggare. Många som startar eget företag väljer att vara digitala nomader till en början för att hålla nere kostnaderna. Exempelvis kan de arbeta från ett land eller stad med lägre levnadskostnader i uppstarten av bolaget.

Frihet och valmöjligheter anses vara de främsta anledningarna till varför folk väljer denna livsstil. Nackdelarna inkluderar osäkerhet samt brist på anställningsvillkor. Ett alternativ är att vara anställd hos ett företag, men be om att få jobba helt eller delvis på distans. Detta är förmodligen den enklaste och tryggaste versionen av den digitala nomad-livsstilen.