Allt fler människor intresserar sig för hälsa, välmående och kosten. Begreppet hälsokost och kosttillskott används ofta i samband med diskussioner om hälsosam mat, men få vet vad begreppet syftar på. Är all mat som är nyttig samma sak som hälsokost eller är det en livsstil eller diet? Här kan du läsa mer om vad begreppet innebär.

Vad är hälsokost?

Det syftar till livsmedel eller dryck som anses ha särskilt hälsofrämjande egenskaper. Det finns strikta regler för vad som får marknadsföras som hälsokost. Bland annat ska det finnas vetenskapliga bevis på att produkten har positiva effekter på människornas hälsa. Hälsokost bör inte förväxlas med naturläkemedel. Exempel på hälsokost är exempelvis blutsaft som ger ett extra tillskott av järn och nyponpulver som ger vitaminer och antioxidanter.

Vad är kosttillskott?

Kosttillskott kommer ofta i pillerform och bör inte förväxlas som hälsokost, även om de många gånger har hälsofrämjande egenskaper. Observera dock att hälsokost ofta lite slarvigt används som ett samlingsnamn och inkluderar därför ibland även kosttillskott.

Var köper man hälsokost och kosttillskott?

Hälsokost kan köpas i välsorterade matbutiker och stormarknader, ofta i sektionen med ekologiska livsmedel, samt i hälsokostbutiker. Kosttillskott säljs oftast i särskilda hälsobutiker.