Latteföräldrar, framför allt begreppet ”lattepappa”, beskrivs av många som en livsstil. Det är dock även en reflektion av socioekonomiska reformer och således en del av dagens samhälle. Begreppet myntades redan under början av 2000-talet och syftar till den generösa föräldraledigheten som finns i Sverige. Här kan du läsa mer om begreppet och varför det handlar om mer än vilken kaffesort som föräldrar föredrar.

Vad är en latteförälder?

Begreppet var först ”lattemammor” och syftade till mammor som spenderade föräldraledigheten på trendiga kaféer, ofta i storstäderna. Det var dock först när papporna gjorde samma sak under föräldraledigheten som begreppet fick ett enormt genomslag. Ordet ”lattepappa” syftar inte till vilken kaffesort som pappor föredrar, utan det handlar om en livsstil. Allt fler pappor väljer att ta en del av föräldraledigheten för att spendera tid med sina barn när de är små. Ledigheten används även för att utveckla sig själv och intressen.

Det faktum att svenska föräldrar, framför allt papporna, kan vara lediga under så pass lång tid är relativt ovanligt i andra länder. Många kritiserar lattepapporna och menar att de borde arbeta för att försörja familjen och låta mamman ta hand om barnen. Det finns dock ett mycket stort stöd för lika föräldraledighet i Sverige och allt fler EU-länder tar efter. Lattepappan är numera en symbol för jämställda föräldrar.