Sömn är livsviktigt och en absolut nödvändighet för att kroppen och hjärnan ska fungera. För lite sömn leder till att minnet försämras, immunförsvaret försvagas och du blir trött. En vuxen människa behöver i genomsnitt 6-9 timmars sömn på natt. Den som endast sover i fyra timmar missar exempelvis den viktiga drömsömnen, även kallad REM-sömn, som är den fas där hjärnan återhämtar sig och bearbetar alla intryck.

Är sömn verkligen en livsstilsfaktor?

Det finns vissa som argumenterar för att sömn inte är en livsstilsfaktor eftersom det är en nödvändighet som vi alla behöver. De menar att sömnproblem, som cirka var tredje svensk lider av, inte är självvalt och därför är det inte en livsstil. Däremot kan sömnbesvär vara en konsekvens av ens livsstil. Att ha allt för många saker att göra och ett stressigt liv kan resultera i sömnproblem. Dessutom kan det även vara en livsstil att försöka leva som vissa kända personer och stoltsera med att man endast sover få timmar per natt. Det finns en missvisande och glamoriserande bild av vissa kända personer, ofta näringslivsprofiler, som säger sig sova extremt lite för att hinna jobba och prestera desto mer. Många försöker eftersträva detta, men faktum är att endast en procent av befolkningen är så kallade kortsovare som klarar av att sova så lite och ändå prestera.